Trang Web đang cập nhật

Chào đón bạn đến với thế giới của tĩnh lặng
"Gate gate pāragate pārasaṃgate bodhi svāhā."
"cố lên, cố lên, cố thêm 1 chút nữa, ta sẽ được bồ đề"

© 2024 Ban Văn Hoá và Truyền Thông Viên Giác Thiền Tự