Trang Web đang được thiết kế hoàn thiện

Chào đón bạn đến với thế giới của tĩnh lặng, như trong câu chú Kinh Bát Nhã, "Gate gate pāragate pārasaṃgate bodhi svāhā." "cố lên, cố lên, cố thêm 1 chút nữa, ta sẽ được bồ đề"
5/5

© 2023 Ban Văn Hoá và Truyền Thông Viên Giác Thiền Tự